PEŁNA POUFNOŚĆ KORESPONDENCJI

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy prawo pocztowe zapewniamy pełną poufność informacji przekazywanych w przesyłkach.

WIĘCEJ >
Skanowanie korespondencji

Odbieraj tradycyjne listy online

Bezpieczne skanowanie korespondencji i odbiór w Skrzynce Envelo. Ciesz się swobodą gdziekolwiek jesteś.

WYPRÓBUJ TERAZ
1. Wysyłka tradycyjnego listu

Nadawca wysyła list, adresując go na adres fizyczny lub wirtualny.

4. Odbiór w Skrzynce Envelo

Skan listu zostaje udostępniony w Skrzynce Envelo odbiorcy.

2. Przekazanie do Centrum Skanowania

List trafia do bezpiecznego Centrum Skanowania.

5. Archiwizacja listu

List trafia do archiwum cyfrowego oraz fizycznego.

3. Skanowanie w Centrum Skanowania PPUC

Skanowanie odbywa się z zachowaniem tajemnicy korespondencji.

6. Dosłanie lub zniszczenie

Zgodnie z życzeniem odbiorcy, list może zostać dosłany lub zniszczony.

Gwarancja poufności

Do obsługi korespondencji dopuszczeni są tylko nieliczni pracownicy PPUC, a ich praca podlega stałemu monitoringowi. Wszystkie przesyłki są śledzone w trakcie obsługi. Stacje robocze nie mają dostępu do internetu, mogą się łączyć wyłącznie z systemem Envelo.

Nowoczesne archiwum cyfrowe

Serwery zabezpieczone za pomocą protokołu sieciowego SSH-2 i szyfrowane kluczem AES-256 gwarantują pełne bezpieczeństwo danych. Rygorystyczne normy zapewniają wysoką, czwartą klasę dostępności.

Bezpieczne archiwum fizyczne

Pomieszczenia archiwum są zabezpieczone oraz objęte stałym monitoringiem telewizji przemysłowej. Wszystkie wejścia i wyjścia są ewidencjonowane, a w pomieszczeniach obowiązuje zakaz wnoszenia nośników danych: telefonów, aparatów, pamięci USB itd.

Nie. Skanowanie listów odbywa się pod rygorem całkowitej poufności w Centrum Skanowania spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Skanujemy wyłącznie listy klientów, którzy wyrazili na to zgodę.

Każdy, kto zdecyduje się podpisać umowę. Aby to zrobić, kliknij w przycisk "WYPRÓBUJ TERAZ" albo napisz pod adres bok@envelo.pl

Wszystkie przesyłki trafią do siedziby PPUC, gdzie zostaną zeskanowane i przekazane do Twojej Skrzynki Envelo.

Tak. Za dosłanie na życzenie trzeba jednorazowo zapłacić 4,99 zł. Ponadto, co 3 miesiące listy są dosyłane bezpłatnie w ramach abonamentu.

Listy takie nie zostaną zeskanowane. Można będzie zdecydować o ich dosłaniu.

W archiwum elektronicznym do końca trwania umowy, w archiwum fizycznym przez 3 miesiące.

Adres dedykowany powiązany z platformą Envelo.

Zeskanowanie określonej liczby przesyłek listowych.

Archiwizacja fizyczna (do 3 miesięcy).

Archiwizacja elektroniczna (do końca umowy).

Odesłanie korespondencji raz na 3 miesiące.

List pocztowy

8,99

1 list

List pocztowy

14,99

do 5 listów

List pocztowy

24,99

do 10 listów

W cenie zawiera się powiązanie adresu fizycznego ze Skrzynką Envelo oraz dostęp 24/7 do zeskanowanych przesyłek.
Po przekroczeniu limitu listów będą pobierane opłaty dodatkowe.

Opłaty dodatkowe

2,50

Umieszczenie 1 sztuki skanu korespondencji lub skanu samej koperty (w przypadku towarów w przesyłce) w skrzynce Envelo po przekroczeniu abonamentu.

4,99

Opłata dodatkowa za realizację żądania dosłania korespondencji z adresu rzeczywistego do Centrum Skanowania (per każda koperta).

0,25

Opłata za zeskanowanie 1 kartki (2 stron) korespondencji niestandardowej, czyli listu o długości powyżej 5 kartek (10 stron).